Alingsås kommun, Lärplattform

Beskrivning

Detta är en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets ramavtal ”E-förvaltningsstödjande tjänster” med diarienr 93-69-09. De villkor som gäller är de som anges i ramavtalet och förfrågningsunderlaget samt i leveransavtalet i denna förnyade konkurrensutsättning.

Utbildningsförvaltningen i Alingsås Kommun innefattar Alströmergymnasiet samt Vuxnas Lärande där Vuxenutbildningen ingår. Förvaltningen har lång erfarenhet att arbeta digitalt tillsammans med eleverna och gymnasieskolan är en fullt utbyggd 1-1 skola. Då kraven på digitala skolsystem blir högre hos både elever, pedagoger och vårdnadshavare söker enheterna efter en digital lösning som tillgodoser såväl administrativa som pedagogiska behov. Införandet av en väl fungerande lärplattform är en del av förvaltningens arbete för ökad måluppfyllelse hos eleverna. Visionen är en naturlig digital mötesplats för alla användare.

 

Avtalsperioden är på två (2) år med möjlighet till förlängning med ytterligare två (2) år.

Bifogade filer

Etiketter: