Arbetsförmedlingen, projektmodell/styrmodell

Beskrivning

Avropet avser projektmodell/styrmodell, projektmetodik, användarstöd i form av webbaserat IT-verktyg samt konsultstöd och utbildning i projektmetodik.

Bifogade filer