Bjuvs kommun, Ärendehantering som tjänst

Beskrivning

Bjuvs kommun har beslutat att via Kammarkollegiets avtal ”E-förvaltningsstödjande tjänster 2010” göra en förnyad konkurrensutsättning och köpa in tjänst för ärendehantering mm. Bakgrund Bjuvs kommun har för närvarande ÄHS som ärendehanteringssystem. Systemet är föråldrat och kan enbart användas för diarieföring (registrering av pappershandlingar) samt för att koppla beslut till respektive protokoll. ÄHS används av samtliga nämnder/förvaltningar förutom överförmyndarnämnden (Wärna) och byggnadsnämnden (Bygg-REDA). Bjuvs kommun har ca 1050 anställda varav ca 400 arbetar administrativ. Av dessa 400 räknar vi med att ca 100 personer kommer att använda tjänsten som registratorer, handläggare eller chefer. Ca 300 personer kommer att ha möjlighet att söka. När nämndsadministrationen med digitala möteshandlingar införs kommer ca 100 förtroendevalda att vara mottagare.

Bifogade filer