Borås stad, webbplattform

Beskrivning

Hej!

Bifogar underlag för avrop på Kammarkollegiets E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

(See attached file: 2013IN0023 Avrop.pdf)

(See attached file: 2013IN0023 Bilaga1 Kravspec Webb.pdf)
(See attached file: 2013IN0023 Bilaga2 Fakta Borås Stads WEBB-miljö.pdf)
(See attached file: 2013IN0023 Bilaga3.svarformulär.NNN.xls)

Borås Stad inbjuder härmed ramavtalsleverantörer att lämna anbud i enlighet med ramavtalet e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med diarienummer 93-69-09. Avropsförfrågan avser webbplattform motsvarande innehåll enligt beskrivning i Bilaga 2 ”Fakta Borås Stads Webbmiljö”.

Bifogade filer

Etiketter: