Borlänge kommun, webbaserat IT-stöd

Beskrivning

Borlänge kommun (212000-2239) inbjuder ramavtalsleverantörer på Kammarkollegiets ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 (Dnr 93-69-09 hos Kammarkollegiet) att på nytt lämna anbud.

Borlänge kommun har ett behov av att stötta IT- och supportavdelningens arbete att ge support till organisationens användare med hjälp av digitala guider. För att göra detta avser kommunen avropa ett webbaserat IT-stöd.

Systemet ska användas som en webbaserad självbetjäning som hjälper organisationen att hantera frågor från personal effektivare.

Användarna ska kunna finna svar på sina frågor via ett en kategorinavigering, en fritextsökning, automatiska topplistor eller manuella topplistor. Svaren ska presenteras via text, video och interaktiva guider.

Den webbaserade självbetjäningen ska vara tillgänglig dygnet runt året runt och kan svara på ett obegränsat antal frågor samtidigt.

Målgruppen är samtliga användare inom Borlänge kommun (f.n. 5000 till antalet) och de ska använda systemet via kommunens intranät.

För att exemplifiera vad som efterfrågas så använder Borlänge kommun i dagsläget systemet ComAround och önskar något likvärdigt.

Bifogade filer

Etiketter: