E-hälsomyndigheten, Elektronisk datafångst

Beskrivning

I enlighet med Avropsförfrågan (FFU Elektronisk datafångst 2014-01800) med tillhörande bilagor inbjuds ni att lämna anbud i rubricerad förnyad konkurrensutsättning.

Prövning och utvärderingen av anbud sker så snart sista anbudsdagen passerat.

Anbud ska minst innehålla följande ifyllda bilagor:

·         FFU Elektronisk datafångst 2014-01800

·         Bilaga 1 – Undertecknande av anbud

Frågor med anledning av ovanstående skickas via e-post till: fredrik.cassinger@ehalsomyndigheten.se

Sista dag att ställa frågor är 10 dagar innan sista anbudsdag.

Sista anbudsdag är onsdagen den 7 maj 2014

Anbud lämnas enligt anvisningar i avropsförfrågan.

 

 

 

Bifogade filer