E-hälsomyndigheten, webbaserat onlinestöd

Beskrivning

Syftet med avropet är att teckna leveransavtal med Ramavtalsleverantör som kan erbjuda ett webbaserat onlinestöd för projektstyrning (i avropsförfrågan ingår inte köp av konsulttjänster). E-hälsomyndigheten använder idag Tietos PPS OnLine som projektmodell. Modellen har använts under ett antal år och är ett arv från Apotekens Service AB´s tid och är välanpassad efter myndighetens behov och processer. Då nuvarande avtal inom kort kommer att upphöra går E-hälsomyndigheten nu ut med en avropsförfrågan avseende ett långsiktigt stöd för projektstyrning.

E-hälsomyndigheten använder projektmodellen som stöd för projekt-, uppdrag- portfölj, och programstyrning.

Projektledarna och beställarna använder dagligen online-verktyget.

Till hjälp för vad som ska beslutas kring varje beslutspunkt erbjuder nuvarande systemstöd tydlig vägledning kring beslutspunkter och konkreta checklistor och mallar. Dessutom använder myndigheten portföljstyrningsstödet i online-verktyget för prioritering och planeringsarbete kring projekt, uppdrag och program.

Bifogade filer