Forum för levande historia, Diare- och ärendehantering

Beskrivning

Bäste leverantör!

Du är inbjuden att delta i upphandling avseende Avropsförfrågan Diarie- och ärendehanteringssystem.

VIKTIG INFORMATION 1. För att delta måste du ha ett konto och vara inloggad på e-Avrop.com 2. Kontot måste ha samma e-postadress som detta meddelande skickades till. 3. Om du saknar konto registrerad du ett kostnadsfritt på www.e-avrop.com

Du når upphandlingen via denna länk

Omfattning / Scope: Denna förnyade konkurrensutsättning sker från Kammarkollegiets ramavtal E-Förvaltningsstödjande tjänster Dnr 93-69-09. Avropande enhet är Forum för levande historia.

Myndigheten har i detta avrop tagit hjälp av Colligio AB för att handlägga avropet.

Bifogade filer