Göteborgs stad, Tekniskt arkiv för lokalförvaltningen

Beskrivning

Bifogade filer