Huddinge kommun, E-förvaltningstjänster

Beskrivning

Upphandlingen avser leveransavtal för Konsulter för e-förvaltning till Huddinge kommun.

Leverans ska ske efter avrop under avtalsperioden. Denna upphandling görs i enlighet med reglerna om Förnyad konkurrensutsättning enligt Kammarkollegiets ramavtal, eförvaltningsstödjande tjänster 2010. Den upphandlande myndigheten kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i anbudet. Om den upphandlande myndigheten inte anser att eventuell förklaring är godtagbar kan vi komma att förkasta anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser i enlighet med förfarandet i bestämmelserna i 12 kap 3 § LOU. Kommer detta att ske informeras anbudsgivaren om detta före tilldelningsbeslutet.

Bifogade filer