Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Projekt och portföljstyrning

Beskrivning

Inspektionen för vård och omsorg inbjuder er att lämna anbud i enlighet med bifogade dokument.

Sista dag för att lämna anbud är den 25 juni 2014.

 

Bifogade filer