Kungliga Hovstaterna, diarieförings-, ärende- och dokumenthanteringssystem.

Beskrivning

På uppdrag av Kungl. Hovstaterna översänds härmed en anbudsförfrågan gällande nytt och utökat diarieförings-, ärende- och dokumenthanteringssystem.

Bifogade filer