Kungsbacka kommun, E-tjänstplattform

Beskrivning

Detta är en avropsförfrågan med syftet att införskaffa en e-tjänsteplattform för Kungsbacka kommun. Avropet sker från Kammarkollegiets ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010. Avropet avser en lösning för att skapa och tillhandahålla e-tjänster till privatpersoner, företag och föreningar. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja e-tjänstbibliotek som ingår i anbudsgivarens utbud samt ha möjlighet att med egen personal utveckla e-tjänster. Kommunen skapar idag mervärde till invånarna genom att tillhandahålla e-tjänster på webben. Nuvarande e-tjänsteplattform är i låg grad kopplad till bakomliggande verksamhetssystem, vilket leder till ett merarbete på insidan. Nästa steg i utvecklingen handlar om att skapa en effektivare e-förvaltning – vilket i sin tur skärper kraven på interoperabilitet. E-tjänsterna behöver i större utsträckning kopplas samman med bakomliggande system på ett enkelt och standardiserat sätt. Det underlättar i sin tur för anställda och bidrar med påtaglig verksamhetsnytta för kommunens verksamheter. Integrationer ska ske genom kommunens integrationsmotorer Teis och Mule.

Den levererade lösningen ska vara en möjliggörare för kommunen att utveckla och tillhandahålla e-tjänster som är sömlöst integrerade med kungsbacka.se. Besökaren ska erbjudas en enhetlig upplevelse oavsett om denne besöker kungsbacka.se eller e-tjänsteplattformen. Lösningen ska erbjuda ett flexibelt gränssnitt som över tid kan anpassas efter eventuella förändringar i gränssnittet på kungsbacka.se.

Den levererade lösningen ska innehålla tjänsten Mina sidor, där användaren kan följa status på sina ärenden oavsett tid på dygnet.

Bifogade filer

Etiketter: