Landstinget i Uppsala Län, Spärrhantering för R7e-arkiv

Beskrivning

Alla offentliga myndigheter är skyldiga enligt lag att arkivera allmänna handlingar oavsett om de förekommer på papper eller i elektronisk form. För arkivering av pappershandlingar har det sedan länge funnits tillförlitliga metoder men för elektronisk arkivering har det bara förekommit trevande försök.

För att uppfylla lagen och möjliggöra elektronisk arkivering beslutade landstingsdirektörerna i Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Västernorrland och Örebro läns landsting, år 2008 att tillsammans genomföra ett projekt som fick namnet R7e-arkiv. Projektets uppgift blev att ta fram en gemensam lösning för elektronisk mellan- och slutarkivering. Syftet var att de sju landstingen skulle få ett gemensamt elektroniskt arkiv som möjliggör lagring i godkända standardiserade format.

Företaget Signifikant Svenska AB har stått för utveckling av lösningen som bygger på Signifikants plattform ”Open e-archiving Framework” (OEF).

Lösningen R7e-arkiv, med både mellan- och slutarkiv, ska användas för arkivering av alla former av elektronisk information.

Den 5:e december 2011 sattes R7e-arkiv i produktion. Idag fungerar lösningen för inleverans och återsökning av informationstyperna vård, ekonomi och diarium. Beslut om komplettering med anslutning till spärrtjänst finns. En för de nio landstingen gemensam förvaltningsorganisation är etablerad. I den finns tekniker- utvecklings- och verksamhetskompetens.  För drift av lösningen ansvarar LandstingsIT, Örebro läns landsting.

Bifogade filer