Lilla Edets kommun, E-tjänst för pedagogisk dokumentation

Beskrivning

Här följer förfrågan om avrop med förnyad konkurrensutsättning avseende verksamhetsstödjande tjänst: E-tjänst för pedagogisk dokumentation.
- Förfrågan finns bifogat i detta mail.

 

 

 

 

Bifogade filer