Linköpings kommun, Mitt Bygge

Beskrivning

Bygglovskontoret kommer att implementera ett e-tjänstsystem.

E-tjänsten ska användas som ett komplement till den traditionella bygglovsansökan. E-tjänsten riktar sig till privatpersoner och företag som vill ansöka om bygglov online. E-tjänsten ska ha en direkt koppling till Bygglovskontorets befintliga stödsystem ByggR, så minimal handpåläggning behövs för att föra in nya ärenden i det system som redan användas.  E-tjänsten ska vara ett färdigutvecklad, redan etablerat system och enbart installation och eventuella justeringar efter genomförd installation ska behövas.  E-tjänsten bör vara uppbyggd på ett antal standardiserade e-formulär där både förifyllnad och validering används för att säkerställa informationskvaliteten. Tjänsten ska skapa en sammanhållen elektronisk informationsinsamling med elektronisk underskrift.

 

 

Bifogade filer

Etiketter: