Livsmedelsverket, E-utbildning

Beskrivning

Avropsförfrågan avseende E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, Kammarkollegiets ramavtal dnr 93-96-09

E-utbildning Livsmedelsverket dnr 2636/2013 saknr 2.3.3. Avropssvar oss tillhanda senast 2014-10-28. Avropsförfrågan inkl bilagor bifogas. Eventuella frågor angående denna förfrågan ställs skriftligen till Malin Engdahl e-postadress: malin.engdahl@slv.se. Observera att avropssvar ska skickas till adress angiven i avropsförfrågans punkt 2.3. Avropssvar kan inte lämnas elektroniskt via e-post eller fax, då Livsmedelsverket ej kan garantera sekretess vis sådant avlämnade.

Bifogade filer

Etiketter: ,