Ljungby kommun, Lärplattform

Beskrivning

Avropet avser inköp och service av en lärportal/lärplattform för den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Ljungby kommun. Fortsättningsvis används enbart benämningen skolportal.
Antal personal som kommer att använda systemet: ca 775
Antal barn och elever är fördelat enligt nedan.
Antal förskolor: 23 stycken
Antal barn på förskolor: ca 1200

Antal grundskolor: 13 stycken
Antal elever (Åk F-9): ca 2700

Antal elever: ca 900
Antal vårdnadshavare grundskolan och gymnasiet ca 3 400 och förskolan 1 200

Bifogade filer

Etiketter: