Malmö stad, webbaserad utbildning

Beskrivning

Malmö stad, vård och omsorg arbetar för ökad kvalitet genom webbaserad utbildning inom ett flertal områden. Ett webbaserat lärande ökar tillgängligheten av utbildningar till samtliga anställda inom vård och omsorg. Det möjliggör samma kunskapsbas till alla, vilket i sin tur ska leda till att alla Malmöbor får samma vård och omsorg.

Malmö stad kommer att administrera e-kurser direkt på interna/externa webbsidor. För uppföljning av webbaserat lärande behövs kunskapstest.

Behov och volymer 

Malmö stad avser avropa LMS för att administrera kunskapstest för ca 6500 anställda inom vård- och omsorg.

Bifogade filer