Sida, Förvaltning sida.se

Beskrivning

Förvaltning av sida.se och omvärlden.se Stockholm

Det här avropet avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalsområdet: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Sidas avtal med befintlig leverantör går ut och ett nytt avtal behöver tecknas avseende support, förvaltning och utveckling av Sidas applikationer på EpiServer, Sida.se samt Omvärlden.se.

Bifogade filer