Skatteverket, RFI skärmspeglingsfunktionalitet

Beskrivning

Skatteverket undersöker möjligheten att införa en skärmspeglingsfunktionalitet för Skatteupplysningen i syfte att förbättra stödet till medborgare och företag.

För att effektivisera processen före en eventuell upphandling önskar vi veta mer om de lösningar finns på marknaden och som kan omfattas av ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster.

Tjänsten eller produkten ska kunna spegla en extern användares skärm, för att handläggaren på Skatteupplysningen ska kunna se den externa användarens skärm. Den externa användaren är i det här fallet en medborgare eller företagare.

Beskriv gärna produkten eller tjänsten, hur den kan driftas etc., alternativt bifoga ett produktblad eller liknande.

Har ni möjlighet att ge en prisindikation på vad kostnaden för c:a 100 användare blir skulle det uppskattas.

Observera att detta inte är ett avrop, eller löfte om avrop. Varken Skatteverket eller leverantören förbinder sig till att köpa eller leverera något i samband med svar på denna informationsförfrågan.

Svar på denna RFI önskas senast den 31 januari 2014.

 

Tack på förhand!