Skolverket, Strategidokument

Beskrivning

Här kommer en avropsförfrågan från Skolverket från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument. Skolverket vill med detta avrop ta hjälp av en it-strategierfaren, förändringskompetent skribent som går in i ett påbörjat arbete och får en strategi på pränt under april och maj. Svaret på avropsförfrågan ska vara Skolverket tillhanda senast 2014-03-10.

Bifogade filer

Etiketter: