Södertörns högskola, Verksamhetsutveckling

Beskrivning

Beskrivning: Verksamhetsutvecklare/projektledarens uppdrag är att leda projektgrupp vars uppdrag är att se över vilka tekniska plattformar som ger bäst förutsättningar för ny studiewebb.
Södertörns högskola inbjuder intresserade ramavtalsleverantörer att lämna anbud gällandeen verksamhetsutvecklare. Avropet görs från det statliga ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, dnr 93-69-09. Uppdraget gäller i första hand ett uppdrag på halvtid i cirka två (2) månader med möjlighet till ökning upp till heltid (option 1) och förlängning (option 2), dock längst till och med 31 augusti 2014. Södertörns högskola avser att teckna avtal med en (1) leverantör.Leverantörens tjänster ska vara fullt tillgängliga för högskolan direkt efter avtalstecknandet.Avropet har diarienummer 851/1.4.3/2014.

Bifogade filer