Statens fastighetsverk, Interaktiv kommunikationstjänst

Beskrivning

Hej,

Statens fastighetsverk inbjuder er härmed till att lämna avropsanbud på Interaktiv kommunikationstjänst.

Följande avropshandlingar bifogas detta mail:

2      Avropsförfrågan Interaktiv kommunikationstjänst

3         Kravspecifikation Interaktiv kommunikation som förstärker upplevelsen av våra besöksmål för besökaren

4         Svarsformulär kravspecifikation, fas 1

5         Svarsformulär kravspecifikation, fas 2

6         Svarsformulär priser

7         Platsförutsättningar och besökarbeteende

 

 

Bifogade filer