Stockholms läns landsting, tjänster för online samarbete kring patientfall

Beskrivning

Beskrivning av uppdrag/tjänst:

Vi önskar att avropa tjänster för online samarbete kring patientfall över organisationsgränser i vården för att tillgodose följande behov

En grupp radiologer, patologer och kirurger kan få en gemensam ”inkorg” där det är möjligt att ta emot 2nd opinion förfrågningar innehållande radiologiska, andra medicinska bilder och patientinformation över internet på ett säkert sätt

  • Remittenter och patienter ska själva kunna ladda upp patientinformation
  • Hantering av patientdata ska följa gällande lagstiftning
  • Specialister ska kunna titta på röntgenbilder med diagnostisk kvalitet (CE-märkt klass 2a) från en dator eller surfplatta
  • Det ska finnas stöd för enkel och dubbelgranskning
  • Inloggning ska vara en tvåfaktorsidentifiering
  • Den som skickar in en 2nd opinion förfrågan ska få en alert att det finns en bedömning klar att läsa
  • Tjänsten ska kunna användas utan krav på att Myndigheten har egen radiologisk programvara eller bildlager
  • Myndigheten ska kunna få ut statistiskt underlag för att sköta fakturering

Avropet omfattar själva tjänsten samt integration och utbildning.

Bifogade filer