Tillväxtverket, Förstudie

Beskrivning

Här kommer avropsförfrågan från Tillväxtverket avseende konsult för Förstudie avseende modell för e-arkiv för Tillväxtverket och organisationer som använder stödärendesystemet Nyps. Dnr 2.4.2-2014-1408.

Bifogade filer

Etiketter: