Tillväxtverket, rekryteringsverktyg

Beskrivning

Välkomna att lämna avropssvar på Tillväxtverkets avropsförfrågan, från det statliga ramavtalet för E-förvaltningsstödjande tjänster,  gällande ett webbaserat rekryteringsverktyg

Bifogade filer

Etiketter: