Umeå kommun, Lärplattform

Beskrivning

Omfattning / Scope: I skolan i Umeå arbetar vi ständigt med att hitta nya möjligheter till lärande. Elever ska få komma till sin rätt och kunna visa sin kunskapsutveckling på bästa möjliga sätt.

Vi som jobbar i skolan är nyfikna på vilka färdigheter och förmågor som eleverna kommer att behöva i det samhälle och den omvärld som är mer komplex och förutsägbar än någonsin tidigare. Vi vet redan nu att kommunikation, samarbete, kreativitet, kritiskt tänkande och att kunna hantera stora informationsmängder är någonting som eleverna möter i sin vardag. Det ställer ständigt nya krav på oss som skolverksamhet.

Genom att nyttja tekniken till det som den är bäst lämpad till ökar vi samtidigt möjligheterna i den pedagogiska verktygslådan för lärare i syfte att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar till ett fördjupat lärande.

Samarbetsytor, kommunikations- och lagringsmöjligheter är viktiga delar i en tillgänglig skolvardag. När elever får tillgång till uppgifter och material oavsett tid och rum skapas möjligheter för dem att kunna påverka sina studier i högre utsträckning. Det är ett av skälen till varför vi nu väljer att upphandla en lärplattform för Umeå kommun.

Lärplattform – en webbaserad utgångspunkt där pedagoger, elever och vårdnadshavare möts, utbyter information och kommunicerar med varandra.

Detta är en Förnyad konkurrensutsättning av E-förvaltningsstödjande tjänster 2010.

 

Bifogade filer

Etiketter: