Universitetskanslersämbetet (UKÄ), flytt av teknisk plattform för webbplatser

Beskrivning

Avser flytt av teknisk plattform för webbplatser till molntjänst (extern drift).

Bifogade filer