Uppsala kommun, ritningsarkiv

Beskrivning

Bifogat finner ni Uppsala kommun Skolfastigheters avropsförfrågan avseende ritningsarkiv, från ramavtalet: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010.

Ni inbjuds härmed att lämna anbud enligt ramavtalet och sista dag för att lämna anbud är 2014-05-07.

Bifogade filer

Etiketter: