Om Cybercom inom offentlig förvaltning

Cybercom utformar e-tjänsterna så att avtalade funktioner och tjänstenivåer uppfylls. Verksamhetsnära tjänster inom funktionsområdena tas fram genom att kombinera e-tjänster ur tjänstekatalogen. Funktionsområdena beskrivs i nedanstående bild.

Vid avrop kan kombinationer av nedanstående tjänster erbjudas. Kombinationernas sammansättning kommer att bero på hur behovet är specificerat i avrop.