360° Ärendehantering

Presentation av tjänst

Kort beskrivning

Med 360° Ärendehantering ges organisationens roller handläggare, chef och liknande ett stöd i sin verksamhetsutövning.

I detta ligger:

  • Möjligheten att få en överblick över egna, arbetsgruppens, avdelningens ärenden
  • Möjlighet att sätta bevakning på egna ärenden
  • Möjligheten att skapa, versionshantera, upprätta, fastställa och godkänna handlingar i ärenden
  • Möjligheten att fördela ärenden

Vidare kan användaren skapa dokument som relateras till ärenden, organisationens mallar och frasregister finns tillgängliga för handläggaren och dokumentproducenten och samarbetsmöjligheter skapas för framtagande av beslutsunderlag, dokument och handlingar. Projekt där dokumentationen relaterad till projektet hålls samlad kan etableras.

Övrig information

  • Tjänsten tillgängliggörs för användaren via webbläsare och arbetar tillsammans med lokal installerad MS Office och MS Outlook eller med motsvarande hos tjänsteleverantörer.
  • Tjänsten är en standardiserad, men anpassningsbar, tjänst.

Funktionell beskrivning

Med 360° Ärendehantering ges organisationens roller handläggare, chef och liknande ett stöd i sin verksamhetsutövning.

I detta ligger:

  • Möjligheten att få en överblick över egna, arbetsgruppens, avdelningens ärenden
  • Möjlighet att sätta bevakning på egna ärenden
  • Möjligheten att skapa, versionshantera, upprätta, fastställa och godkänna handlingar i ärenden
  • Möjligheten att fördela ärenden

Vidare kan användaren skapa dokument som relateras till ärenden, organisationens mallar och frasregister finns tillgängliga för handläggaren och dokumentproducenten och samarbetsmöjligheter skapas för framtagande av beslutsunderlag, dokument och handlingar. Projekt kan skapas där dokumentationen som är relaterad till projektet hålls samlad.

I 360° kan skrivborden roll- eller individanpassas. I detta exempel är det en handläggares skrivbord med dokument som ska besvaras, dokument under arbete, mina bevakningar samt mina öppna ärenden.


När man skapar ett nytt dokument eller redigerar ett dokument kommer man till inmatningsbilden. Inmatningsbilden innehåller ett antal fält som är grupperade i olika steg.

Dokumentet kan kopplas till ett ärende eller vara fristående. Möjlighet att anpassa bilderna efter verksamhetens önskemål är fullt möjligt.

Regelverk kan definieras så att beroende på typ av dokument så startas rätt dokumentmall. Information förs över till mallen från 360°.

För Office 2007 och senare finns följande funktioner på menyraden i Word, Excel och PowerPoint.

Det är olika funktioner för att spara dokument i 360° och incheckning av fil. Det är också möjligt att öppna dokumentlistor i 360° utan att lämna Officeprogrammet.

I steget filer finns möjlighet att lägga in andra elektroniska dokument. Dokument som inte skapas utifrån 360°.

I dokumentets detaljbild visas detaljerad information om dokumentet samt olika flikar innehållande relaterad information.

Dokumentet kan med systemets affärslogik sändas till exempelvis en chef för godkännande.

Möjligheten finns att registrera bevakningar på samtliga objekt i systemet. Detta kan vara aktuellt i sammanhang då det är aktuellt med en påminnelse om att exempelvis ringa en kontakt, besvara ett dokument eller följa upp ett ärende.

Olika webbdelar kan användas för att skapa översikt över egna och andras bevakningar/uppgifter på skrivbordet:

Man kan också abonnera på ändringar via RSS feeds (dvs. få varsel om bevakningar som närmar sig deadline)

I Outlook installeras automatiskt en rad med mappar som motsvarar de arbetslistor som användaren har uppsatt i sin 360° webbgränssnittet i snabbvalsmenyn. Härifrån har man tillgång till alla de 360° funktioner som kan användas från webbgränssnittet. Genom ”drag och släpp” eller en knapptryckning kan e-post arkiveras i 360°.

Sökningar

För detaljer kring sökning se beskrivning av Sök i tjänsten SOF-001.

Teknisk beskrivning

Tjänsten används från en webbläsare

Säkerhet

Åtkomst till tjänsten sker genom tjänsteleverantörens åtkomstsystem och därmed en central inloggning i den konkreta tjänsten. I tjänstens behörighetssystem finns möjlighet att på ett finfördelat sätt sätta upp åtkomsten till informationer och funktioner.

Gränssnitt och integration

En integration mellan de olika tjänsterna i 360° serien sker standardmässigt. Integrationer till tjänsten från andra tjänster kan ske genom webbservices. Nämnda funktioner med MS Office och MS Outlook kräver en koppling till organisationens egna programvaror. Kopplingen konfigureras och är beroende av åtkomsten till organisationens klientmiljö.

Prisuppgifter


Svit 360°
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
SOF-003 360° Ärendehantering 4 000 Minst 5 användare