360° Bevarande, avställning och gallringsystem

Presentation av tjänst

Kort beskrivning

Lagring och hantering av elektroniska handlingar med tillhörande metadata Möjligheter att upprätta förteckning av och koder för olika nivåer i lagringsstrukturen Uttag kan ske i XML-format. Anrop och integration med tjänsten kan ske med tillgängliga och dokumenterade gränssnitt (webservice). Exempel på möjliga format, OAIS definition SIP, egendefinierade XML. Gallring kan styras på ett överordnat sätt med gallringsfrister. Gallringregler kan sättas upp i arkivplanen Vid gallring skiljs handlingens filer från registreringen Tjänsten har inbyggda sökmöjligheter och möjligheter till rapportuttag.

Övrig information

Uttag kan ske i XML-format. Anrop och integration med tjänsten kan ske med tillgängliga och dokumenterade gränssnitt (webservice).

Funktionell beskrivning

Lagring och hantering av elektroniska handlingar med tillhörande metadata sker i 360° på ett tryggt och säkert sätt. Möjligheter att upprätta förteckning av och koder för olika nivåer i lagringsstrukturen finns. 360° har utvecklats för att stödja Moreq (krav för elektroniska arkiv) och nationella strikt detaljerade krav som exempelvis NOARK 5.

Uttag kan ske i XML-format. Valfria upplägg kan skapas. Anrop och integration med tjänsten kan ske med tillgängliga och dokumenterade gränssnitt (webbservices). Konfigurering kan ske för överföring till andra system för exempelvis central e-arkivering. Vanliga format som OAIS definition SIP, egendefinierade XML m.fl. hanteras. Gallring kan styras på ett överordnat sätt med gallringsfrister. Gallringregler kan sättas upp i arkivplanen, då ärvs gallringsregler från diariekoden/ärendeprocessmallen. Regler kan också anges per handlingstyp och även matas in manuellt. Vid gallring skiljs handlingens filer från registreringen vartefter den inte längre är möjlig att nå.

Sökningar

För detaljer kring sökning se beskrivning av Sök i tjänsten SI-001.

Teknisk beskrivning

Tjänsten används från en webbläsare

Säkerhet

Åtkomst till tjänsten sker genom tjänsteleverantörens åtkomstsystem och därmed en central inloggning i den konkreta tjänsten. I tjänstens behörighetssystem finns möjlighet att på ett finfördelat sätt sätta upp åtkomsten till informationer och funktioner.

Gränssnitt och integration

En integration mellan de olika tjänsterna i 360° serien sker sömlöst. Integrationer till tjänsten från andra tjänster kan ske genom webbservices.

Prisuppgifter


Svit 360°
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
SOF-005 360° Bevarande, avställning och gallringsystem 2 500 Minst 5 användare