360° Processtyrning

Presentation av tjänst

Kort beskrivning

I olika delar av 360°-tjänsterna finns inbyggt stöd för hantering av processteg och aktiviteter, exempelvis godkännandeprocessen, fördelning mm. Tjänsten 360° processtyrning kompletterar detta med möjligheten att via checklistor, progressplaner etc leda och styra användaren i önskad hantering. Kopplingar till den inbyggda Workflow-motorn finns också.

Övrig information

Workflowmotor som är integrerad i tjänsten är Windows Workflow Foundation.

Funktionell beskrivning

I olika delar av 360°-tjänsterna finns inbyggt stöd för hantering av processteg och aktiviteter, exempelvis godkännandeprocessen, fördelning mm.

Tjänsten 360° Processtyrning kompletterar detta med möjligheten att via checklistor, progressplaner etc. leda och styra användaren i önskad hantering. Kopplingar till den inbyggda Workflow-motorn finns också.

Teknisk beskrivning

Tjänsten används från en webbläsare

Säkerhet

Åtkomst till tjänsten sker genom tjänsteleverantörens åtkomstsystem och därmed en central inloggning i den konkreta tjänsten. I tjänstens behörighetssystem finns möjlighet att på ett finfördelat sätt sätta upp åtkomsten till informationer och funktioner.

Gränssnitt och integration

En integration mellan de olika tjänsterna i 360° serien sker Standardmässigt. Integrationer till tjänsten från andra tjänster kan ske genom webbservices.

Prisuppgifter


Svit 360°
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
SOF-006 360° Processtyrning 3 740 Minst 5 användare