Agio Publicering (webbpublicering)

Kort beskrivning

Med Agios Publiceringsfunktion kan kunden styra vilka handlingar som automatiskt ska publiceras när ett arbetsflöde är genomfört. Denna tjänst passar utmärkt att koppla till FormPipe Mötesadministration. Funktionen innehåller även en rapport som visar när och vilka dokument som är publicerade. Målmiljön (intranet eller externwebb) tillhandahålls av kunden. Agio publicering placerar publicerbara handlingar på anvisad katalog, metadata exporteras till en SQL-databas.

Funktionell beskrivning

Med publiceringstjänsten ges möjlighet att publicera mötesinformation på webben. Mötesinformationen skapas i tjänsten och sedan kopplas kallelse och protokoll med dess tillhörande ärenden och handlingar till mötesposten.
Användaren kan själv styra vilka ärenden och handlingar som ska vara synliga på webben. Till exempel visas ärenden som är publika medan hemliga och PUL-skyddade ärenden och handlingar aldrig förs över till webben. Alla dokument som presenteras på webben konverteras till pdf-filer.

Beskrivning av publiceringen

Allt som berör möteshanteringen (möte, kallelse, protokoll och administration av möten) ligger under menyn Applikationer.

 

 

 

 

 

 

Skapa möte

Via menyalternativet Applikationer -> Möten öppnas sidan där möten kan administreras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas alla instanser och dess planerade och genomförda möten.
För att ta fram information om mötet väljer man Alternativ -> Skapa/Ändra möte.

 

 

 

 

 

På möteskortet sätts mötesinformation såsom mötesdag, vilken instans som mötet ska hållas på etc.
Slutligen är det möjligt att sätta ett publiceringsdatum då mötet ska publiceras på webb. Överföring av mötesinformation sker en gång varje natt.

Administration av publiceringen

Via menyalternativet Applikationer -> Webbpublicering visas sidan där all hantering av att publicera möten hanteras (förutom att det från möteskortet finns genvägen att direkt ange ett publiceringsdatum).

 

 

 

 

Här kan möten sökas fram utifrån sökkriterierna Instanser och År. För att publicera ett möte markeras raden för det mötet och aktiverar publiceringen på knappen Publicera på webb. Tjänsten känner automatiskt av om det tillsammans med generell information av mötet ska publiceras en kallelse eller ett protokoll. Detta baseras på om mötet inträffat eller om det ligger längre fram i tiden. Kallelse och protokoll överförs aldrig vid en och samma överföring.

När publiceringen aktiveras ändras statustexten och den beskriver vad som kommer att ske vid nästa överföring till webb.
Knapparna Ta bort kallelse från webb och Ta bort protokoll från webb är separata knappar för att det ska vara möjligt att ta bort exempelvis kallelsen men ändå behålla protokollet på webben. För att ta bort kallelse eller protokoll från webb markeras först mötesraden och sedan klickar man på knappen.
Knappen Rensa längst ned till höger används för att ångra val som gjorts.
Utöver publiceringen till webb finns det möjlighet att skapa kallelse till tryck. Det innebär att kallelsen tillsammans med handlingar till de ärenden som ska tas upp på mötet sätts ihop till en pdf-fil som underlag att kunna dela ut till mötesdeltagarna. Detta utförs genom att klicka på knappen Skapa kallelse till tryck.

Webbpublicering

Sidan för webbpubliceringen har en startsida där möten kan sökas fram med hjälp av sökparametrarna Instans och År.

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet innehåller länkar till kallelse och protokoll samt möjlighet att öppna kallelse- och protokollen som pdf-filer.

Kallelse

 

 

 

 

 

Under Kallelse listas alla ärenden som ska tas upp på mötet och dess tillhörande handlingar. Har handlingarna ett kopplat dokument så kan det öppnas från den här sidan.

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under protokoll listas alla ärenden. Paragraf, protokollsutdrag och ärendets tillhörande handlingar visas för varje ärende.

Prisuppgifter

 
Svit Platina
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGI-001 Agio Publicering (webbpublicering) 158 Minst 10 användare