Agio Webbservice

Kort beskrivning

Ger kunden möjlighet lägga ut formulär för olika tillståndsprocesser på valfri blankettlösning/portal som kan generera XML-kod. Agios webbservice för över formulärdata till Formpipe Platina ärendehantering och ärenden skapas upp automatiskt.

Funktionell beskrivning

Tjänsten ger kunden möjlighet lägga ut formulär för olika tillståndsprocesser på valfri blankettlösning/portal som kan generera XMLkod. Agios webbservice för över formulärdata till ärendehanteringen och ärenden skapas upp automatiskt.

Teknisk beskrivning

Tjänsten består av två olika komponenter.
För att ta emot meddelanden används standardiserade XML meddelanden.
Komponenten som används för att ta emot och validera dessa XML meddelanden skrivs sedan till MSMQ (Microsoft Message Queuing).
Mottagningsfunktionen finns i två olika varianter:
När man vill skicka in meddelanden via IIS (Internet Information Services)
används en komponent som är skriven i C# Microsoft. NET med tillägget WSE 3.0 som erbjuder tilläggsklasser för säker och tillförlitlig meddelandehantering.
När man vill skicka in meddelanden via någon annan plattform såsom JBoss, Tomcat, Oracle WebLogic och Oracle OC4J används en komponent som är skriven i Java. Den här komponenten erbjuder exakt samma funktioner som den som är skriven i C#.
Verksamhetslogiken (VL)
En tjänst i Windows kontrollerar med jämna mellanrum om något nytt meddelande finns på MSMQ kön. För att göra detta har WCF (Windows Communication Foundation) använts. WCF är ett API i Microsoft. NET för att bygga tjänsteorienterade applikationer.
När ett meddelande finns på kön anropas verksamhetslogik för att hantera det aktuella XML meddelandet. Webb servicen kontrollerar viken typ av verksamhetslogik som inkommit och anropar funktionalitet för att hantera denna. I dagsläget finns verksamhetslogik för att registrera tillståndsprövningar till ärendehanteringen framtagen.
All verksamhetslogik byggs in i DLL filer.

Säkerhet

Webb servicen har funktionalitet för autentisering och auktorisering.

Prisuppgifter

 

 
Svit Platina
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGI-002 Agio Webbservice 158 Minst 10 användare