AIM 3.0 Heroma Adapter

Kort beskrivning

AIM 3.0 Heroma Adapter är till för att synkronisera identitetsinformation från AIM till Heroma och HR information som t.ex roll, arbetsplats, anställningstid, från Heroma tillbaka till AIM som sen kan synkronisera identitesinformationen till andra verksamhetssystem.

Övrig information

Tjänsten är byggd på .Net.
Systemkrav: Addition Identity Management Server 3.0

Funktionell beskrivning

Tjänsten AIM 3.0 Heroma Adapter är till för att synkronisera HR information från AIM till Heroma och från Heroma tillbaka till AIM.

Funktioner:

  • Importera konton och attribut till AIM
  • Exportera attribut till Heroma
  • Komplettera kontouppgifter utifrån attributvärde

För funktionaliteten ovan ingår möjlighet att konfigurera regler för:

  • Säkerställande av datakvalitet
  • Validering av attributvärden

Teknisk beskrivning

Tjänsten är byggd på .Net kod

Säkerhet

Tjänsten är krypterad och sammanhållen med databas integrerad i tjänsten. Kunden kan själv göra uppföljning av användare och resultat.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är fristående och kan integreras med textfiler eller LDAP kopplingar. Export kan ske till XML.

Prisuppgifter


Driftstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ADD-007 AIM 3.0 Heroma Adapter 8,1 Per CAL (Client Access Licence)