AIM 3.0 Netwise Adapter

Kort beskrivning

AIM 3.0 NetWise Adapter är till för att synkronisera information från AIM till NetWise och från NetWise tillbaka till AIM. Adapterns uppgift är att skapa, uppdatera, flytta och hantera konton för de objekt i AIM som skall finnas i NetWise.

Övrig information

Tjänsten är byggd på .Net.
Systemkrav: Addition Identity Management Server 3.0

Funktionell beskrivning

Tjänsten AIM 3.0 NetWise Adapter är till för att synkronisera information från AIM till telefonisystemet NetWise och från NetWise tillbaka till AIM.

Adapterns uppgift är att skapa, uppdatera, flytta och karantänhantera konton för de objekt i AIM som skall finnas i NetWise.

Funktioner:

  • Skapa konto
  • Förändra attribut på uppdaterat konto
  • Flytta konto
  • Flytta avslutat konto till karantänarea

För funktionaliteten ovan ingår möjlighet att konfigurera regler för:

  • Val av attribut

Teknisk beskrivning

Tjänsten ansluter till NetWise
Tjänsten är byggd på .Net kod.

Säkerhet

Tjänsten är krypterad och sammanhållen med databas integrerad i tjänsten. Kunden kan själv göra uppföljning av användare och resultat.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är fristående och kan integreras med textfiler eller LDAP kopplingar. Export kan ske till XML.

Prisuppgifter


Driftstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ADD-009 AIM 3.0 Netwise Adapter 8,1 Per CAL (Client Access Licence)