AIM 3.0 Procapita Adapter

Kort beskrivning

AIM 3.0 Procapita Adapter är till för att synkronisera information från AIM till Elevsystemet Procapita och från Procapita tillbaka till AIM.

Övrig information

Tjänsten är byggd på .Net.
Systemkrav: Addition Identity Manager Server 3.0
Beroende av kundmiljö kan AIM behöva kommunicera med anslutet system via API/Webservice.

Funktionell beskrivning

Tjänsten AIM 3.0 Procapita Adapter är till för att synkronisera information från AIM till Elevsystemet Procapita och från Procapita tillbaka till AIM.

Funktioner:

  • Importera konton och attribut
  • Exportera attribut
  • Komplettera kontouppgifter utifrån attributvärde

För funktionaliteten ovan ingår möjlighet att konfigurera regler för:

  • Säkerställande av datakvalitet
  • Validering av attributvärden

Teknisk beskrivning

Tjänsten ansluter till Procapita.
Tjänsten är byggd på .Net kod.

Säkerhet

Tjänsten är krypterad och sammanhållen med databas integrerad i tjänsten. Kunden kan själv göra uppföljning av användare och resultat.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är fristående och kan integreras med textfiler eller LDAP kopplingar. Export kan ske till XML.

Prisuppgifter


Driftstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ADD-010 AIM 3.0 Procapita Adapter 8,1 Per CAL (Client Access Licence)