AIM 3.0 Web

Kort beskrivning

AIM 3.0 Web är ett managementgränsnitt för att administrera konton och grupper i AIM och Active Directory. AIM 3.0 Web är integrerad direkt mot Active Directory och kan användas som separat tjänst för att underhålla konton i Active Directory

Övrig information

Tjänsten är byggd på .Net och kan användas via alla webbläsare som är krav i denna upphandling.

Funktionell beskrivning

Tjänsten AIM 3.0 Web erbjuder enkel administration av användarkonton. AIM 3.0 Web arbetar direkt mot Microsoft Active Directory.

AIM 3.0 Web – erbjuder följande funktionalitet:

 • Skapa konto
 • Skapa lösenord för konto
 • Uppdaterat konto
 • Skapa mailbox
 • Tilldelning av grupper till konto
 • Självservice (lösenord)
 • Password reset (enstaka eller från lista)
 • Låsa upp konton (enstaka eller från lista)
 • Externa system
 • Länk till SQL-rapporter

För funktionaliteten ovan ingår möjlighet att konfigurera regler för:

 • Sökvärden
 • Redigeringsbara attribut
 • Nivåer av access och rättigheter för administratörer
 • Tillgängliga ou i AD

Teknisk beskrivning

Tjänsten är byggd på öppen källkod och kan användas av alla vanligen förekommande webbläsare såsom Internet Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari.

Säkerhet

Active Directory 2003/2008/2008 R2
Tjänsten är byggd med .Net kod.

Säkerhet

Tjänsten är krypterad och sammanhållen med databas integrerad i tjänsten. Kunden kan själv göra uppföljning av användare och resultat.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är fristående och kan integreras med textfiler eller LDAP kopplingar. Export kan ske till XML.

Prisuppgifter


Driftstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ADD-001 AIM 3.0 Web 8,1 Per CAL (Client Access Licence)