Antura Projects

Kort beskrivning

Tjänsten Antura Projects som tillhandahåller ett webbaserat och användarvänligt stöd projekt- och portföljhantering.
I tjänsten Antura Projects ingår bland annat moduler för:
• Portföljhantering
• Resurshantering
• Tidplanering
• Projektekonomi
• Dokumenthantering
• Ärendehantering
• Kalender
• Riskhantering
• Projektmodellstöd
• Tidrapportering
• Effekthantering
• Rapporter
• Diagram
• Dashboards
All information är behörighetsstyrd. Man ser enbart det man har behörighet att se. På så sätt kan information med olika säkerhetsklassningar existera intill varandra och beroende vilken roll den inloggade
användaren har så ser denne enbart den delmängd av informationen som denne har rätt att se.
Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Funktionell beskrivning

Teknisk beskrivning
Tjänsten baseras på Microsoft Windows Server med IIS samt Microsoft SQL Server 2008 eller senare. Tjänsten är helt webbaserad och fungerar på Windows och Mac.

Säkerhet
Autentisering och behörighetshantering hanteras med forumlärsinloggning, men kan också kopplas mot exempelvis Microsoft ActiveDirectory.

Gränssnitt och integration
Eftersom projekt- och portföljhanteringstjänsten bygger på Microsoft .Net och har ett öppet gränssnitt för integrationer så finns det stora möjligheter att integrera plattformen med andra tjänster och system.

Prisuppgifter


Dokumenthantering
ID Rad Tjänste- beskrivning Startpris (SEK) Månadspris (SEK) Månadspris per användare (SEK) Per ärende (SEK) Per ärende och månad (SEK) Notering
ANP-001 Antura Projects Se nedan Månadspris avser minst 25 användare

 

Antal användare Pris per användare och månad
0-49 300 SEK
50-99 275 SEK
100-249 250 SEK
250-499 225 SEK
500-999 200 SEK
1000- 150 SEK

Tjänst avseende hela organisationen (obegränsat antal användare)
Offereras separat vid förfrågan.

Tilläggsprodukter
Antura Projects erbjuder ett antal tilläggsprodukter. Varje tilläggsprodukt kostar 20 SEK/användare/månad/tilläggsprodukt.

Lagringsutrymme
I tjänsten ingår 1 GB lagringsutrymme per 10 användare per månad. Extra lagringsutrymme debiteras 200 SEK / 1 GB/ månad.