Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW

Kort beskrivning

Med tjänsten FormPipe W3D3 Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW ger man användaren möjlighet att använda SharePoint för arbetsdokumentshantering i tjänsterna FormPipe W3D3 Diarieföring FOW och Ärendehantering FOW. Användaren kan koppla mappar och enskilda dokument i SharePoint till ärenden i dessa tjänster. Detta gör det enkelt att komma åt informationen från ärendet och möjlighet att registrera dokument direkt inifrån SharePoint.

Funktionell beskrivning

Med tjänsten FormPipe W3D3 Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW ger man användarna möjlighet att använda SharePoint för arbetsdokumentshantering i tjänsten Diariehantering och Ärendehantering FOW.
Användaren kan koppla mappar och enskilda dokument, samtidigt som det är lätt att komma åt informationen från ärendet och att registrera dokument på rätt ärende..
Detta skapar en smidig ingång till tjänsten Diarieföring FOW och Ärendehantering FOW från SharePoint.

 

 

 

 

 

 

Teknisk beskrivning

FormPipe W3D3 Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW har ett SharePoint-baserat gränssnitt.

Säkerhet

FormPipe W3D3s tjänster kan användas med SSL, för att säkerställa att datatrafiken mellan klient och server är krypterad.
Ingen information kan raderas via användargränssnittet, utan endast flaggas som borttagen. Alla ändringar som sker i systemet, både under handläggning och vid administration, loggas tillsammans med information om när ändringen gjordes och av vem. Utöver detta loggas när en användare loggar in, samt vilka ärenden, handlingar och filer denne öppnar.
FormPipe W3D3:s behörighetssystem är rollbaserat. En användare kan inneha en eller flera roller som i sin tur kan ge olika behörighetsnivåer i olika delar av systemet.
FormPipe W3D3:s tjänster kan synkroniseras med Active Directory eller eDirectory. Genom ett klientgränssnitt kan en administratör välja hur användare ska synkroniseras in i FormPipe W3D3s tjänster.

Gränssnitt och integration

FormPipe W3D3 Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW har ett SharePoint-baserat gränssnitt som för användaren blir en integrerad del av organisationens SharePoint-plattform.

Prisuppgifter

Kontakta Kontaktperson för tjänsten för mer information
Svit w3d3
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FOW-014 Arbetsdokumenthantering i SharePoint FOW 180 Minst 10 användare