Arkivera e-post med Google Message Discovery

Kort beskrivning

Tjänsten stödjer arkivering och upptäckt av e-post för att spara e-posten i en central, sökbar katalog.

Med lagringspolicyer som sträcker sig upp till 10 år kan du:

  • Ange lagringsperioder i enlighet med företagets policyer
  • Låta administratörer göra sökningar i flera arkiv
  • Implementera policyer för att bevara dokumentation i samband med rättsliga processer
  • Återställa och exportera meddelanden för ytterligare granskning.

Med en enkel och automatiserad aktiveringsprocess kan du snabbt och enkelt lägga till funktioner för e-postsäkerhet och efterlevnad i din domän.

Funktionell beskrivning

Lägg till verktyg från Postini för arkivering och upptäckt av e-post för att spara e-posten i en central, sökbar katalog.

Med lagringspolicyer som sträcker sig upp till 10 år kan du:

  • Ange lagringsperioder i enlighet med företagets policyer
  • Låta administratörer göra sökningar i flera arkiv
  • Implementera policyer för att bevara dokumentation i samband med rättsliga processer
  • Återställa och exportera meddelanden för ytterligare granskning

Med en enkel och automatiserad aktiveringsprocess kan du snabbt och enkelt lägga till funktioner för e-postsäkerhet och efterlevnad i din domän.

Gränssnitt och integration

Google tillhandahåller stor mängd API:er för integration med andra system, lokala eller molnbaserade. Det finns även API:er för import och export av stora datamängder.

Prisuppgifter


E-arkiv/System för bevarande
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
GOO-006 Arkivera e‐post med Google Message Discovery 29