Artvise e-Tjänst

Artvise e-Tjänst skapar enkelt och effektivt e-tjänster från ett användarvänligt administrationsverktyg. Utan programmering eller utvecklingsarbete skapas e-tjänster som visas i pdf-format eller i ett e-tjänsteflöde. E-tjänsten kan sedan enkelt kopplas till publiceringssystem för publicering på site.

Färdiga E-tjänster kan hämtas från hämtas från en e-tjänstekatalog. Minst 200 färdiga e-tjänster finns tillgängliga. Samarbeten kommuner emellan skapar ett kontinuerligt ökat utbud av e-tjänster i e-tjänstekatalogen när man delar med sig av sina skapade e-tjänster.

Färdiga integrationer med de vanligaste dokument och ärendehanteringssystemen, och många verksamhetssystem ingår i tjänsten.

Artvise e-tjänst innehåller även Mina sidor, Mina ärenden, en översikt på tillgängliga e-tjänster, stöd för inloggning och signering samt stöd för utveckling av tvåvägskommunikation till verksamhetssystem.

 

Funktionell beskrivning

Artvise e-Tjänst är en tjänst som via publicerade e-tjänster visade antingen som standardiserad e-tjänster, eller i pdf format, samlar data i XML och levererar dem till respektive verksamhetssystem eller ärendehanteringssystem.

E-tjänsterna kopplas till ”Mina sidor” som kan hämta och lämna information till och från multipla system, hantera signaturer, mm.

Med Artvise e-Tjänst’s administratörsverktyg skapas och publiceras e-tjänster för web samt handhållna enheter via responsiva gränssnitt.

Tjänsten tillhandahåller:

  • Identifiering via kontroll av elektroniska legitimationer.
  • E-formulär automatiskt registrerade med information från olika källor.
  • Lista över tidigare ärenden.
  • Möjlighet att skicka och ta emot ärenden.
  • Tillgång till ärendeöversikt och samtliga egna handlingar kopplat till de enskilda ärendena och deras status.

Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Teknisk beskrivning

Artvise e-Tjänst är utvecklad på Microsoft.NET 4.5 ramverket och körs på Windows Server 2003 eller 2008 med IIS (Internet Information Server) 6 eller 7. Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 används för att lagra data för portalen. Vid inskickning av en e-tjänst så levererar systemet både en PDF fil samt xml.

Säkerhet

Artvise e-Tjänst har två typer av användare: handläggare/administratörer och kunden (medborgare, företag och föreningar). En koppling mot olika e-legitimationsleverantörer är utvecklad i Artvise e-Tjänst för att tillåta kunden att autentisera sig mot portalen samt signera nya ärenden. Handläggare/administratörer behörighetsstyrs i Artvise e-Tjänsts databas, alternativt i myndighetens eget AD. SSL certifikat används för att kryptera känslig informationskommunikation.

Gränssnitt och integration

Artvise E-tjänst skapar både PDF filer och XML filer för varje ärende som integreras mot verksamhetssystem som t.ex., Platina, W3D3, Lex, Public 360, Bygg och Miljöreda, mm. Artvise e-Tjänst öppna gränssnitt stödjer integrationer mot andra tjänster eller system genom både webbservices samt andra API’er
Artvise E-tjänst har också möjlighet att jobba med SSO mot andra system.


 

 

IDBeskrivningManadspris (SEK)Månadspris per användare (SEK)Notering
ART-001Artvise e-Tjänst 30000Se nedan *)Minst 5 tjänster