CCE-116 Stöd för OTP, engångslösenord, till Identifieringstjänst

Kort beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för att kunna logga in med en OTP autentiseringsmetod för en organisation. Exempel på existerande OTP-lösningar är affärsbankernas ”säkerhetsdosor”

Övrig information

Säkerheten i lösningen beror dels på den längd och komplexitet som valts för OTP-lösenordet, och dels på det distributionssätt som valts.

Funktionell beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för att kunna logga in med en OTP (One Time Passwords) autentiseringsmetod för en organisation. Denna tjänst ger stöd för olika typer av OTP där Cybercom sköter den normala driften som en tjänst. Viss integration krävs normalt för att igångsättning av tjänsten.

Teknisk beskrivning

Identifieringstjänsten innehåller en lösenordsgenerator för OTP, när en inloggning initieras skapas ett nytt lösenord för användaren och detta sparas ner i en databas. Komplexiteten och längden för lösenordet är konfigurerbara. Lösenordet kan skickas via sms eller e-post. OTP-lösenordets giltighetstid kan konfigureras för varje enskild tjänst och distributionskanal. Det är också möjligt att bygga ut tjänsten med nya distributionsmetoder om så önskas.

Säkerhet

Säkerheten i tjänsten beror dels på den längd och komplexitet som valts för OTP-lösenordet, och dels på det distributionssätt som valts.

Prisuppgifter


Infrastrukturella tjänster som stödjer verksamhetsstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-116 Rad 1 Stöd för OTP, engångslösenord, till Identifieringstjänst 25