Comenius Saba OnDemand

I tjänsten Comenius Saba OnDemand ingår bland annat moduler för:

 • Learning management system – LMS
 • Flexibelt lärande
 • LCMS
 • Certifieringar och behörigheter
 • E-learning och virtuella klassrum
 • Online tester och kursadministration
 • Samarbete och sociala nätverk
 • Blandat lärande
 • Offline funktionalitet
 • Författarverktyg för e-learning
 • Performance och målstyrning
 • Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
 • Succession och ersättarplanering
 • Kompetensförsörjning och kompetensanalys
 • Talanghantering och –utveckling
 • CV funktionalitet, kompensation och belöning
 • Rapporter, diagram, dashboard och analysfunktioner

All information är behörighetsstyrd.

Tjänsten Comenius Saba OnDemand stödjer:

 • Den övergripande planeringen
 • Verksamhetsplaneringen
 • Det operativa arbetet
 • Uppföljningsarbetet

Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Funktionell beskrivning

Tjänsten Comenius Saba OnDemand tillhandahåller ett webbaserat och användarvänligt stöd i en kompetens- och utbildningsportal för att analysera och vidareutveckla personalens kompetens mot verksamhetens mål och strategier.

Comenius Saba OnDemand är en komplett utbildningsportal, kompetensportal samt lärportal. Tjänsten hanterar alla utbildningsformer, som såväl traditionella klassrumsbaserade utbildningar med kurs och resursadministration, som elearning, distansutbildning och informellt lärande i form av kunskapsdelning i forum och sociala nätverk.

Tjänsten innehåller även kompetensanalys och planering. Verksamheten kan bygga upp kompetensbibliotek eller importera befintliga och använda dessa för att inventera kompetensnivån i organisationen, göra kompetensskattning och andra kompetensutvärdering såsom 360 utvärderingar och få fram kompetensgap. Kompetenserna går även att koppla till roller och yrkesroller för att sedan tilldela dessa till medarbetare och chefer för att jobba med strategisk kompetensförsörjning, talent management, successionsplanering, performance management, OnBoarding eller rekrytering. Med enkla och kraftfulla analysfunktioner kan organisationen samt medarbetare och chef planera för- och få förslag på kompetensutvecklingsaktiviteter som fyller det kompetensgap som är identifierat.

Med Comenius Saba OnDemands rapportfunktionalitet kan man snabbt och enkelt få en ögonblicksbild av organisationens framsteg och ända ner på medarbetarnivå för att hitta eventuella brister och sätta in stödåtgärder där det behövs. Det finns också möjlighet till olika analysvyer så kallade Dashboards.
Det finns även möjlighet att koppla andra verktyg för rapport och analys till databasvyer för att enkelt integrera informationen i databasen i en rapportvy med andra system exempelvis ekonomisystemet.

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på J2EE och körs på Microsoft Windows Server med IIS samt Microsoft SQL Server 2008 eller senare. Tjänsten är helt webbaserad och fungerar på Windows och Mac.

Säkerhet

Autentisering och behörighetshantering hanteras med formulärsinloggning, alternativt authenticering via SAMLv2. Behörighetshanteringen kan synkas med Microsoft Active Directory.

Gränssnitt och integration

Standardgränssnitt finns för automatisk uppdatering av data. Det finns även gränssnitt för att automatiskt eller manuellt exportera data.

Priser

Tjänst avseende hela eller delar av organisationen samt externa användare.

Pris per användare per månad

100 – 500 användare              1400 kr

501 – 1000 användare            300 kr

1001 – 3000 användare          140 kr

3001 – 10000 användare        133 kr

10001 användare-                     126 kr

Lagringsutrymme

I tjänsten ingår totalt 2 GB lagringsutrymme.
Extra lagringsutrymme debiteras 300 SEK /1 GB/ månad.

 

IDRadTjänstebeskrivningStartpris (SEK)Månadspris (SEK)Månadspris per användare (SEK)Per ärende (SEK)Per ärende och månad (SEK)Notering
CSA-001001Comenius Saba OnDemandSe ovan