Diarietjänst och ärendehantering CC.Sheriff RIS

Kort beskrivning

CC.Sheriff RIS bygger på en flerskiktsarkitektur av SOA-typ med en underliggande databasserver som tillgängliggörs av webbtjänster (SOAP). Användarklienten är en s.k. Rich Internet Application som bygger på HTML och Javascript och som använder AJAX för kommunikation med systemets webbtjänster. Modellering av nya definitioner av överföringsfunktioner kan enkelt och strukturerat hanteras med verktyget Marshal.

Funktionell beskrivning

Diarietjänst och ärendehantering CC.Sheriff RIS bygger på ett koncept och ramverk med dokumenterade anpassningsvägar och relevanta verktyg för effektivt framtagande av verksamhetsspecifika ärendehanteringslösningar.

Figur 1 Exempel på ”mina ärenden” i en incidenthanteringstillämpning i CC.Sheriff RIS.
Med CC.Sheriff RIS fås redan från start en färdig körbar lösning men med friheten att kunna anpassa den efter specifika verksamhetsbehov.

Figur 2 Exempel på meddelande i inkorgen i en incidenthanteringslösning i CC.Sheriff RIS.

 

CC.Sheriffs informationsmodell är utvecklad för att stödja de strikta formella krav som ställs t.ex. i samband med diarieföring, samtidigt som den tillåter utökningar och anpassningar för att ge bästa möjliga stöd för att hantera all nödvändig information på ett korrekt och sammanhållet sätt även för helt verksamhetsspecifika ärendehanteringslösningar.

 

Figur 3 Enkelt gränssnitt för registrering av nytt meddelande i CC.Sheriff RIS.
CC.Sheriff RIS fungerar således inte bara för diarium och generell ärendehantering utan kan enkelt anpassas till att lika effektivt användas för verksamhetens övriga mer specifika ärendehanteringsbehov.

 

Figur 4 Ommedelbar överblick över all relevant information i ett generellt ärende i en incidenthanteringslösning i CC.Sheriff RIS. Några av handlingarna är öppnade och nertill ses såväl journalblad som flikar för logginformation och verksamhetsspecifik kostnadskalkylfunktionalitet

Oavsett om det gäller Helpdesk, avtalshantering, incidentrapportering och avvikelsehantering eller mer eller mindre omfattande registerhantering, är CC.Sheriff RIS den moderna effektiva lösningen.CC.Sheriff RIS innehåller redan från start relevant funktionalitet för hantering av såväl användare och användargrupper, klassificeringar,hantering av dokument och meta-data som av inkomna meddelanden, fastslagna handlingar och interna och externa referenser. Dessutom finns självfallet såväl sökfunktionalitet som hantering av e-post.

Figur 5 Exempel på ett incidentrapportärende med för ärendetypen helt anpassad uppsättning information.

 

Inte nog med att hela den bakomliggande informationsmodellen kan anpassas och vidareutvecklas för att t.ex. utökas med informationsobjekt som är specifika för verksamheten som ska stödjas; dessutom är CC.Sheriff RIS redan från början utvecklat för att vara fullt integrerbart med olika verksamheters andra verksamhetssystem och administrativa stödsystem.

Figur 6 Exempel på verksamhetsspecifik flik i incidentrapportärende. Exemplet visar en beräkningsflik för beräkning av kostnader i internationella incidenthanteringsärenden.

CC.Sheriff RIS erbjuder helt enkelt ett alternativ till specifika och svåranpassade produkter och dyra och alltför generella plattformar på området. Med CC.Sheriff RIS kan specifika ärendehanteringsstöd som behövs i verksamheten uppnås utan de stora resurser som traditionellt är associerade med att utveckla verksamhetsspecifika lösningar.

Säkerhet

CC.Sheriff RIS är framtaget för att kunna använda valda certifikat-, autentiseringslösningar, kopplingar mot användarkataloger etc. men har även t.ex. särskilt framtagen katalogfunktion för att kunna fungera fristående. CC.Sheriffs arkitektur ger frihet i valet av lämpliga säkerhetsnivåer t.ex. genom kontrollerat tillgängliggörande av t.ex. s.k. web services för olika applikationers åtkomst till relevant data utan behov av direktexponering av databasen. Vad som ska loggas kan definieras inom CC.Sheriffs egen informationsmodell vilket ger frihet att välja lämplig nivå för tillämpningen i fråga och ändå ha full kontroll över gjorda val.

Gränssnitt och integration

CC.Sheriff RIS kan användas självständigt likväl som integrerat med t.ex. andra verksamhetssystem och infrastrukturella system, t.ex. användarkataloger. Att använda CC.Sheriff RIS för verksamhetens diarium och ärendehanteringsbehov möjliggör fullständiga och dokumenterade gränssnitt för t.ex. import, export och integration.

Prisuppgifter

 
Svit CC
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
RIS-002 Rad 1 Diarietjänst och ärendehantering CC.Sheriff RIS 37 500 Grundmodul per månad
RIS-002 Rad 2 Diarietjänst och ärendehantering CC.Sheriff RIS 7 500 Diarieserie per månad
RIS-002 Rad 3 Diarietjänst och ärendehantering CC.Sheriff RIS 7 500 Kundspecifik överföringsfunktion per månad