e-ID Utbildning

Kort beskrivning

Utbildningen riktar sig till personer och grupper som står i begrepp att utveckla sin verksamhet med hjälp av dessa områden:

a) Kontroll av elektroniska legitimationer och signaturer
b) Kontroll av elektroniska signaturer
c) Identitetsintygsgivare IDP med SAML och SSO
d) Tillgänglighetskrav

Efter genomgången utbildning har kunskaper i hur ett system för kontroll av e-legitimationer eller signaturer fungerar men även hur en federation med SAML biljetter och SSO fungerar i en organisation.

Funktionell beskrivning

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer och grupper som står i begrepp att utveckla sin verksamhet inom dessa områden:

  • Kontroll av elektroniska legitimationer och signaturer
  • Identitetsfederation med olika inloggningsmetoder (IDP)
  • Single Sign On och behörighet för en grupp av tjänster med hjälp av SAML

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning har deltagare kunskaper i hur ett system för kontroll av e-legitimationer eller signaturer fungerar men även hur en federation med SAML biljetter och SSO fungerar i en organisation. Kunskapsmål och kursens längd kan offereras anpassad till målgruppens förkunskaper och rollens kompetenskrav. Utbildningen genomförs som workshop i kurssal.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-138 e-ID Utbildning 15000 Ärendet avser per kursdag