e-Inloggning

Demonstration av tjänst

Lägg in en video här om det finns en. Annars tas rubriken bort.

Kort beskrivning

Denna tjänst hanterar hela inloggningsförfarandet från att välja inloggningsmetod, validering av inloggning och skapa en behörighetsbiljett enligt SAML-standarden. Det finns även stödfunktioner för att verifiera den SAML-biljett som returneras av denna tjänst. Tjänsten har en spårbarhetslogg för att kunna användas när information behövs om ett specifikt ärende, vid problem eller kanske eventuellt en tvist. Tjänsten stöder hantering av behörighetsbeslut för en hel organisation genom färdiga integrationer i tjänster men kan även integreras med valfria miljöer och tjänster i kundens miljö. Detta ger enhetliga regler för hur man från valfri inloggningsmetod till att koppla detta till en roll och dess behörighetsbeslut i ett verksamhetssystem

Övrig information

Denna tjänst kan också avropas i sina delar via tjänsterna:

Funktionell beskrivning

Denna tjänst hanterar hela inloggningsförfarandet från att välja inloggningsmetod, validering av inloggning och skapa en behörighetsbiljett enligt SAML-standarden. Det finns även stödfunktioner för att verifiera den SAML-biljett som returneras av denna tjänst. Tjänsten har en spårbarhetslogg för att kunna användas när information behövs om ett specifikt ärende, vid problem eller kanske eventuellt en tvist. Tjänsten stöder hantering av behörighetsbeslut för en hel organisation genom färdiga integrationer i tjänster men kan även integreras med valfria miljöer och tjänster i kundens miljö. Detta ger enhetliga regler för hur man kombinerar valfri inloggningsmetod med rollbegrepp och andra attribut för att skapa behörighetsbeslut i ett verksamhetssystem.

Teknisk beskrivning

Tjänsten hanterar autentiseringsbevis baserat på Security Assertion Markup Language, SAML, ver 2.0. Denna standard är en XML-baserad standard för utbyte av autentiseringsdata mellan säkerhetsdomäner. Tjänsten stöder flera olika autentiseringsmetoder och kan integreras med de flesta typer av inloggningar. Tjänsten kan integreras med befintliga system genom att använda plug-ins för att tolka loggmeddelanden som sedan sparas i textfiler. Dessutom har loggtjänsten ett gränssnitt som möjliggör enkel integration med andra applikationer och tekniska plattformar som är Java-baserade.

Säkerhet

Tjänsten är ansvarig för kontrollen av en utfärdad SAML biljett och används av en Service Provider vid validering av en användares identitet. Den utför nödvändiga kontroller på varje SAML förfrågan. Tjänsten kan konfigureras till att tillåta ett flertal olika typer av identifieringsmetoder t.ex. personlig e-legitimation Telia/Nordea När användaren har identifierats, kontrolleras hans eller hennes möjlighet att få tillgång till data eller applikationer. Åtkomstprocessen utförs på samma sätt för alla tjänster. Åtkomsten för olika användare definieras med hjälp av regler som baseras på eXtensible Access Control Markup Language (XACML). Tjänsten loggar relevant data och händelser och alla loggposter krypteras och undertecknas och skickas till en central loggtjänst när den sparas i en skyddad förvaringsplats som använder signerade log-kedjor

Gränssnitt och integration

Till denna tjänst kan följande tjänst beställas som tillägg:

  • Logganalystjänst, CCE-121

Prisuppgifter


Infrastrukturella tjänster som stödjer verksamhetsstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE‐012H Rad 1 e‐Inloggning 15 500 151 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 2 CCE‐012H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 30 225 241 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 3 CCE‐012H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 44 175 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 4 CCE‐012H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 57 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 5 CCE‐012H i kombination med fyra(4) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 69 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 6 CCE‐012H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 82 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 7 CCE‐012H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 94 550 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 8 CCE‐012H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 106 950 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 9 CCE‐012H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 119 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 10 CCE‐012H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 131 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 11 CCE‐012H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 144 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE‐012H Rad 12 e‐Inloggning 15 500 144 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 13 CCE‐012H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 27 203 252 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 14 CCE‐012H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 35 340 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 15 CCE‐012H i kombination med tre(3) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 34 410 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 16 CCE‐012H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 41 850 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 17 CCE‐012H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 41 850 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 18 CCE‐012H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 56 730 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 19 CCE‐012H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 64 170 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 20 CCE‐012H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 71 610 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 21 CCE‐012H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 79 050 264 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE‐012H Rad 22 CCE‐012H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 86 490 151 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 23 e‐Inloggning 13 950 137 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 24 CCE‐012H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 21 762 239 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 25 CCE‐012H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 738 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 26 CCE‐012H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 646 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 27 CCE‐012H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 925 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 28 CCE‐012H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 646 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 29 CCE‐012H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 28 365 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 30 CCE‐012H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 32 085 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 31 CCE‐012H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 39 525 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE‐012H Rad 32 CCE‐012H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 43 245 251 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader