e-Publicering

Kort beskrivning

e-Publicering är en tjänst för publicering, samarbete och delning av information. Tjänsten är byggd på SharePoint, en dynamisk och utökningsbar plattform som kan anpassas för olika situationer och roller.

Funktionell beskrivning

e-Publicering är en plattformstjänst för samarbete och delning av information. Tjänsten är dynamisk och utökningsbar och kan anpassas för olika situationer och roller.
e-Publicering kan användas för intern såväl som extern publicering. I båda fallen möjliggör e-Publicering att användare kan skapa sin personliga ”Mina Sidor” e-Publicering innehåller funktionalitet för dokumenthantering.
e-Publicering innehåller funktionalitet för samarbete. Det inkluderar bl.a. stöd för nya ”Web 2.0” tjänster såsom RSS, Wikis, Blogs, Tagging och Rating.
e-Publicering stödjer de vanligaste standarderna för tillgänglighet Tjänsten stödjer också att innehåll och gränssnitt presenteras på olika språk.
e-Publicering kan använda flera alternativa sökmotorer beroende på tillämpning.
e-Publicering kan utgöra ett konsoliderat presentationslager för samtliga E-tjänster. Detta gör det också enklare att hantera grafiska mallar osv.

Teknisk beskrivning

e-Publicering bygger på Microsoft Sharepoint Server Microsoft Sharepoint Server kör i sin tur på operativsystemet Windows Server och lagrar data i databashanteraren SQL Server. e-Publicering ställer inga krav på, men integrerar med de mest förekommande kontorsprogramvarorna.

Säkerhet

e-Publicering kan integreras med externa autentiseringstjänster såsom eLegitimation.
e-Publicering ställer inga krav på, men kan integreras med den avropande organisationens Active Directory eller motsvarande användarkatalog för att hantera användare, behörigheter m.m.
e-Publicering kan ha en egen katalog för användare, behörigheter m.m.
Känslig webbtrafik kan krypteras med SSL-certifikat. Känslig data kan lagras i krypterad form.

Gränssnitt och Integration

e-Publicering innehåller en rad definierade och öppna gränssnitt som möjliggör integration med andra verksamhetssystem såsom sökmotorer, ärendehanteringssystem, databaser, workflow system m.m. Standarderna bygger på X-ml och öppna webbtjänster samt andra öppna gränssnitt som ADO, WSRP och Rest.
e-Publicering innehåller funktionalitet för att exportera och importera dokument i en rad format inklusive pdf, pdf/a, rtf, doc, xps osv.

Prisuppgifter


Publicering, Web Content Mgmt och portal
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
MIC-001 e-publicering 11 505 45 1 139 Ärendepris avser per processer